Program és Kiadványok

II. FKF Szimpózium

 

ProgramSzövegszerkesztő váltás

 

 

Támogatóink a BorsodChem Zrt. és a Sanofi:

 

 

 

2021. Június 16-18.


Szervező Bizottág

A Magyar Kémikusok Egyesülete Fiatal Kémikusok Fórumának szervezésében a szervező bizottság tagjai:

Ádám Adél (MKE-FKF, vezetőségi tag)

Bana Péter (MKE-FKF, vezetőségi tag)

Bodor Zsanett (MKE-FKF elnök)

Hegedűs Marica (MKE-FKF, vezetőségi tag)

Simon Fruzsina (MKE-FKF, titkár)

Ziegenheim Szilveszter (MKE-FKF, vezetőségi tag)

Csatlakozási információk

 (Zoom platform)

2021. Június 16. - Első nap 8:30-tól

https://zoom.us/j/97917934310?pwd=a1FnUzQxeUExOE1EVjVMUXFDa1hUZz09

Meeting ID: 979 1793 4310

Passcode: 945150

 

 

2021. Június 17. - Második nap 8:30-tól

https://zoom.us/j/91688278975?pwd=K0pnTlJlL2F2V2tLRGZjY2grdFBqQT09

Meeting ID: 916 8827 8975

Passcode: 245480

 

 

2021. Június 18.  - Harmadik nap 8:30-tól

https://zoom.us/j/91922871787?pwd=UEhDSldkU29oaU9tdjVJcDJScmlLdz09

Meeting ID: 919 2287 1787

Passcode: 680361

 

 

A poszterek elérhetősége:

http://www.fkf.mke.org.hu/rendezvenyeink/ii-fkf-szimpozium/ii-fkf-szimpozium-poszterek.html

 

A poszterekre történő szavazás linkje:

https://forms.gle/ZKex7E9SVqgMaFxS9

 


 

2021. Június 16.

 

8:50 Megnyitó

          Bodor Zsanett, MKE-FKF elnök

          Dr. Szántay Csaba, MKE alelnök

 

9:00 – 9:50 Plenáris előadás
Dr. Magyari Miklós Gábor
BorsodChem Zrt, Senior labor főmérnök
Előadás Címe: A BorsodChem Zrt integrált technológiája

 

9:50 – 10:00 Szünet

 

10:00 – 11:15 Anyagtudományi Szekció

Szekció elnök: Dr. Kéri Mónika

Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék

egyetemi adjunktus

10:00 - 10:15
Herbáth Beáta
Cinkfoszfát konverziós réteg képződése a járműiparban használt különböző alapfém felületeken

10:15 - 10:30
Pércsi Dániel
Poliamid és poliimid típusú aerogélek előállítása és alkalmazása gázszeparációra

10:30 - 10:45
Balogh Zoltán
Boroszilikát aerogélek, mint potenciális csontpótlók

10:45 - 11:00
Hartyáni Máté
CEOR célú mozgékonyság szabályzó polimerek hidrodinamikai átmérőjének becslése dinamikai viszkozitás alapján11:00 - 11:15
Varga Béla
Keresztkötött lakkáz aggregátumok létrehozása mikroszűrő membrán pórusaiban

11:15 – 11:30 Szünet

11:30 – 12:30 Szerves Kémia I. Szekció

Szekcióelnök: Dr. Bálint Erika

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

egyetemi adjunktus


11:30 - 11:45
Varga Bence
Szekunder foszfin-oxidok és H-foszfinátok rezolválása és sztereospecifikus átalakítása

11:45 - 12:00
Rózsár Dániel
Bifunkciós iminofoszforán katalizált enantioszelektív Szulfa-Michael addíció α,β-telítetlen karbonsavamidokra

12:00 - 12:15
Shahmohammadi Sayeh
Green strategies for the preparation of amino acid enantiomers by Cal-B catalyzed hydrolysis of 5,-6-, 7- and 8-membered alicyclic amino esters

12:15 - 12:30
Bánhegyi Dorottya Fruzsina
Miért és hogyan befolyásolja az enantiomerkeverékek viselkedése a belőlük keletkező diasztereomer sók elválasztásának eredményét?


12:30 – 13:30 Ebédszünet


 

13:30 – 15:15 Fizikai Kémia Szekció

Szekcióelnök: Dr. Kálmán Ferenc Krisztián

Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék

egyetemi docens

13:30 - 13:45
Csupász Tibor
Makrociklusban oxigénatomot tartalmazó ligandumok Mn(II)-komplexeinek vizsgálata

13:45 - 14:00
Nyul Dávid
23Na NMR relaxációs módszerek alkalmazása kolloid rendszereken

14:00 - 14:15
Csontos Máté
Bentonit hidratációjának relaxometriás vizsgálata

14:15 - 14:30
Szabó Rebeka
Nanorészecske-képződési kinetika szimbolikus determinisztikus és szimulációs sztochasztikus leírása

14:30 – 14:45
Miklósi Tamás Sándor
Karboximetilezett polietilén-imin Gd(III) és Mn(II)-komplexeinek vizsgálata

14:45 - 15:00
Horváth Dávid
Bi(DOTA) és Bi(DOTP)5- komplexek kémiai jellemzése, targetált alfa terápiában való felhasználásukhoz

15:00 - 15:15
Balbisi Mirjam
Az iminoacetonitril izomerek egymásba alakulásának vizsgálata hidrogénezési/dehidrogénezési katalitikus ciklusokon keresztül

15:15 – 15:30 Szünet

 

 

 

15:30 – 16:15 Környezeti Kémia Szekció

Szekció elnök: Ádám Adél

Magyar Kémikusok Egyesülete, Fiatal Kémikusok Fóruma

Vezetőségi Tag

15:30 - 15:45
Sajtos Zsófi
Környezeti változások rekonstrukciójának vizsgálata hazai mézek összetétel-elemzésével


15:45 - 16:00
Papp Vanda
Víz a hulladéktárolóban? Avagy a rehidratáció hatása a cementkő mátrixok szerkezetére

16:00 - 16:15
Simon Fruzsina
Az N,N-diklórglicin képződés- és bomláskinetikája

2021. Június 17.

 

9:00 – 9:50 Plenáris előadás
Prof. Dr. Tóth Imre
Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék, professor emeritus
Előadás címe: Borban az igazság - borban a kémia

 

9:50 – 10:00 Szünet

 

10:00 – 11:15 Élelmiszerkémiai Szekció

Szekcióelnök: Tormási Judit

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

PhD hallgató

10:00 - 10:15
Bodor Zsanett
Mézek fiziko-kémiai paramétereinek becslése közeli infravörös spektroszkópiával és elektronikus nyelvvel

10:15 - 10:30
Dr. Tóth Adrienn
A fehérjetartalom növelésének lehetőségei tojásalapú termékekben

10:30 - 10:45
Dr. Németh Renáta
Búza élelmi rostalkotó összetevők szerkezetalakító szerepének vizsgálata modell tészta rendszerekben

10:45 - 11:00
Csurka Tamás
Nagy biológiai értékű, állati eredetű melléktermék (vérpor) alkalmazása a vashiány okozta vérszegénység megelőzésére és kezelésére

11:00 - 11:15
Vitális Flóra
Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazhatósága Monilia detektálására szilvákon

11:15 – 11:30 Szünet

11:30 – 12:30 Szerves Kémia II. Szekció

Dr. Varga Gábor

Szegedi Tudományegyetem

Tudományos munkatárs

 

11:30 - 11:45
Homolya Ágnes
Haloazidálás: 1-C szubsztituált glikálok vicinális bifunkcionalizálása

11:45 - 12:00
Gyuricza Barbara
68Ga-NODAGA-LacN-E[c(RGDfK)]2 glikopeptid alapú radiofarmakon szintézise

12:00 - 12:15
Bege Miklós
Módosított nukleozidszármazékok szintézise és antivirális vizsgálatai

12:15 - 12:30
Szakács Bence
Szén-szén kötések kialakítása C-glikozil-metilén-karbéneken keresztül - újabb eredmények

 


 

2021. Június 18.

 

9:00 – 10:45 Szervetlen és Analitikai Kémia Szekció

Szekció elnök: Dr. Baranyai Edina

Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

egyetemi adjunktus


9:00 - 9:15
Sugár Simon Nándor
Az adatértékelés fontossága a glikoproteomikában

9:15 - 9:30
Bonczidai-Kelemen Dóra
NiSOD enzimmodellek koordinációs és kinetikai sajátságai

9:30 - 9:45
Diószegi Róbert
Kismolekulás réz(II)-komplexek, mint SOD mimetikumok: a tirozin oldallánc szerepe  a SOD aktivitásban

9:45 - 10:00
Nagy Krisztina
Halloysit-cink-oxid kompozitok előállítása, szerkezetvizsgálata és fotokatalitikus aktivitásuk minősítése

10:00 - 10:15
Róth Gergő
Tömegmaradék analízis (MARA) alkalmazása flavonoidok profilozásra nagy felbontású tömegspektrumok esetén

10:15 - 10:30
Szabados Anna
Flavon-aminosav-észterek kromatográfiás elválasztása különböző poliszacharid alapú királis állófázisokon

10:30 - 10:45
Szabó-Tacsi Kornélia
Folyamatos ultrahangozott csőkristályosító fejlesztése egy acetilszalicilsav flow reakcióelegy direkt feldolgozására


10:45 – 11:00 Szünet

 

11:00 – 12:15 Poszter szekció

Szekció elnök:

Simon Fruzsina

Magyar Kémikusok Egyesülete, Fiatal Kémikusok Fóruma

Titkár

Bodor Zsanett

Magyar Kémikusok Egyesülete, Fiatal Kémikusok Fóruma

Elnök

 

P01 - Balogh Zoltán

Boroszilikát aerogélek, mint potenciális csontpótlók

P02 - Bodor Zsanett

Mézek fiziko-kémiai paramétereinek becslése közeli infravörös spektroszkópiával és elektronikus nyelvvel

P03 - Csontos Máté

Bentonit hidratációjának relaxometriás vizsgálata

P04 - Demeter Fruzsina

A ritka L-allóz és L-gulóz szintézise D-mannózból kiindulva

P05 - Dr. Németh Renáta

Búza élelmi rostalkotó összetevők szerkezetalakító szerepének vizsgálata modell tészta rendszerekben

P06 - Dr Tóth Adrienn

A fehérjetartalom növelésének lehetőségei tojásalapú termékekben

P07 - Horváth Zoltán

Szintetikus kaolinit előállítása és szerkezetvizsgálata

P08 - Forgács Viktória

Ciklotronnal előállított radiofémek minőségellenőrzésére szolgáló módszerek kidolgozása

P09 - Herbáth Beáta

Cinkfoszfát konverziós réteg képződése a járműiparban használt különböző alapfém felületeken

P10 - Papp Vanda

Víz a hulladéktárolóban? Avagy a rehidratáció hatása a cementkő mátrixok szerkezetére

P11 - Shahmohammadi Sayeh

Green strategies for thr preparation of amino acid enantiomers by Cal-B catalyzed hydrolysis of 5,-6-, 7- and 8-membered alicyclic amino esters

P12 - Simon Fruzsina

Az N,N-diklórglicin képződés- és bomláskinetikája

P13 - Szabados Anna

Flavon-aminosav-észterek kromatográfiás elválasztása különböző poliszacharid alapú királis állófázisokon

P14 - Szabó Rebeka

Nanorészecske-képződési kinetika szimbolikus determinisztikus és szimulációs sztochasztikus leírása

P15 - Vitális Flóra

Közeli infravörös spektroszkópia alkalmazhatósága Monilia detektálására szilvákon

12:15 – 12:30 Szünet

 

12:30 – Eredményhirdetés, Zárszó

 

Absztraktfüzet

A konferenciákhoz tartozó absztraktok az alábbi linken érhetőek el. 

 

 Konferencia kiadvány

A konferenciákhoz tartozó fullpaperek az alábbi linken érhetőek el.